Information om Jan Myrdalbiblioteket

Jan Myrdal har skänkt sitt bibliotek till Jan Myrdalsällskapet, som förvaltar det i lokalerna på Snidaregatan i Varberg. Här finner du information om biblioteket, det pågående katalogiseringsarbetet, kontaktuppgifter och tillgänglighet.

Jan Myrdalbiblioteket rymmer omkring 50 000 volymer och många årgångar av ett stort antal tidskrifter och annan periodika. Biblioteket speglar ämnesbredden i Jan Myrdals livsgärning och på flera områden innehåller samlingarna unika verk. Ungefär 30 procent av titlarna finns inte i något annat Libris-bibliotek, och därför sannolikt inte heller i något annat svenskt bibliotek. En ansenlig mängd titlar finns inte heller tillgängliga i något av de stora national- och forskningsbiblioteken i västvärlden. Det gäller till exempel litteratur från och om Indien, Kina och Sovjetunionen.

Den stora samlingen av konstlitteratur och bilder från flera århundraden är ett uttryck för Jan Myrdals och Gun Kessles mångåriga arbete med bilden som spegel av verkligheten och vapen i den politiska kampen. Frågan är om något annat bibliotek i Sverige kan uppvisa någon motsvarighet till samlingarna av kinesiska, japanska och mexikanska konstböcker.

Katalogiseringen

Katalogiseringsarbetet inleddes i oktober 2013. Monografierna är katalogiserade, och av periodika återstår en mindre del. Jan Myrdalarkivet (pressklipp, korrespondens, fotografier med mera) skall digitaliseras och katalogiseras, vilket sker under ledning av professionella arkivarier. Vidare skall konstverk och föremål som finns i bibliotekets samlingar förtecknas.

Allt arbete i biblioteket utförs oavlönat av frivilliga krafter. Drivkraften är insikten om att bibliotekets samlingar är ovärderliga för framtida forskning och politiskt och intellektuellt arbete. Det är också en manifestation av viljan att slå vakt om biblioteken som en nödvändig resurs i samhället. Katalogiseringen av Jan Myrdalbiblioteket går därmed på tvärs mot den rådande nedläggnings- och nedrustningstrenden av svenska bibliotek.

Den som vill delta i katalogiseringsarbetet är välkommen att skriva ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tillgänglighet och kontaktuppgifter

Biblioteket invigdes formellt den 21 november 2015. Samlingarna finns på plats i öppna hyllor. Biblioteket är tillgängligt för forskare, författare, journalister och alla andra som i sin verksamhet kan ha nytta av samlingarna. En särskild forskarlägenhet är inrymd i biblioteket för den som kan behöva finnas på plats under längre tidsperioder.

Biblioteket har dock inte fasta öppettider utan besök måste avtalas i förväg. Det är inte heller tillåtet att låna med sig böcker från biblioteket utan läsning/kopiering etc. måste ske på plats. Biblioteket är inte anslutet till fjärrlånesystemet.

I den mån någon hittar en bok i Libris som enbart finns i Jan Myrdalbiblioteket är det möjligt att ta del av den på plats. Men eftersom biblioteket inte är bemannat måste det ske efter överenskommelse. Sänd ett mejl med din förfrågan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.