Skriftställning: Ond bråd död anno 1880

Det kunde vara Expressen. Eller Aftonbladet.
De smaskiga skandalhistorierna i de japanska tidningarna
från 1870- och 1880-talen är snubblande lika de historier som toppar
kvällstidningarnas förstasidor år 2010. Möjligen
med den skillnaden att de japanska tidningarna hade
detaljerade illustrationer i träsnitt.

Folket i Bild/Kulturfronts ingress i nr 12 2010

Japans första massmediamoderna sensationsbilagor

Av Jan Myrdal

Bildtexterna nedan är citat ur de japanska tidningarna.

”En nittonårig dotter till en rik bonde dog och begravdes med dyra kläder och tillbehör. Men hon var blott skendöd och vaknade just som en ung gravplundrare bröt upp hennes kista för att stjäla dyrbarheterna. Han blev skrämd när hennes hand rörde sig och flydde springande. Hon återvände hem och hennes föräldrar letade rätt på den unge gravplundraren och tvingade honom att gifta sig med henne.” (Osaka-Nisikie-Nichinichi-Sinbunsi. Nr 60.) A001
A002 ”Tre dagar efter äktenskapet har den äkta mannen gett upp försöket hålla löftet till sin unga brud att genomföra fyra samlag var natt. Hon håller då upp det äktenskapskontrakt där han lovat detta.” (Osaka-Nisikie-Sinbun. Nr 20.)
”En äkta man bedrog sin hustru med pigan var natt. Svartsjuka drev då hustrun till ett fasansfullt dåd. Hon dödade pigan och av hennes könsorgan skar hon en sashimi-rätt. Vid middagen frågade mannen vad denna sashimi var gjord av. Hustrun berättade det för honom och begick självmord.” (Osaka Nichinichi-Sinbun. Odaterad.) A003

 

Det är nu hundrafemtio år sedan Japan tvångsmoderniserades. Det gamla konserverat avgränsade riket hade under vårt artonhundratal alltmer tvungits ge efter för de västliga handelsmakterna. Ttillslut ville de med kanonbåtsdiplomati öppna riket som ett ostra. I en verklig revolution - "Meiji-restaurationen" 1866/69 - mot detta skapade då vissa härskande feodala grupper en ny stark stat, en kapitalistisk militärinriktad ordning av eget slag. Ytligt skulle allt bli nytt, västanpassat modernt och öppet fast maktstrukturen den skulle förbli samma. Hård som förut men nu därtill effektiv. De pittoreska samurajdräkterna byttes till uniformer av brittiskt eller preussiskt snitt.

Då skapades Japans första nyhetspress. I denna övergångstid från 1874 fram genom 80-talet fick nyhetstidningarna också ett nytt slags nyhetsbilagor i Tokyo och Osaka: Nisikie-Sinbun. De skulle kombinera den av folk uppskattade traditionella träsnittsbildkonsten Ukiyoe - Nisikie - med aktuella nyhetsartiklar - Sinbun. Bildmässigt har dessa tryck aldrig funnit nåd hos ädla samlare. De var visserligen bildmässigt lite traditionella men färgerna var anilinmoderna. Allt som allt gavs i Osaka ut ungefär 750 sådana bilagor.

Här återges tre typiska exempel från Osaka. Vad som är värt att lägga märke till att detta är den nyhetsvärdering som de av Bonniers och Schibstedt anställda redaktörerna nu har i välavlönat uppdrag att inför den svenska publiken göra i företagens populärbilagor. Berättelsen om den bedragna hustruns hämnd skulle de nog förlagt till Frankrike. Nyheten om äktenskapskontraktet skulle de kunna hävda hade hämtats från något universitet i Förenta staterna (där vissa feminister redan drivit igenom kravet på underskrivna och bevittnade kontrakt före samlag). Den skendöda kan de ha förlagt till Egypten. Eller också har alla tre exemplen givits svensk lokalfärg.

Men vi känner igen dessa nyheter även om de flesta nutida svenska illustrationer inte håller denna klass. Vi förstår också avsikten från de japanska, norska och svenska mediaägarna med att ge uppdrag till detta slags nyhetsarbete.

Relaterade artiklar (efter tagg)