Person och sak

Med en envishet likt perseverationen hos en gammal alkoholist markerar Stockholms kulturborgarråd sin upprördhet över vad hon kallar Jan Myrdals konstnärslön. Senast talade Madeleine Sjöstedt (fp) om detta i Expressens valstuga. (Expressen 27 augusti 2010.)

Av Jan Myrdal
(Newsmill.se 2010-08-30)

Gott! Vid detta laget är frågan inte längre privat utan politisk och principiell. Det hon som borgarråd offentligen uttalar är medvetet lögnaktigt.

Det rör sig inte om pension eller lön utan en inkomstgaranti som utbetalas om den skattepliktiga årsinkomsten inte når upp till fem basbelopp. Det ideologiskt intressanta med detta system är att det premierar vad Sjöstedts partikamrater numera kallar “arbetslinjen“; långsiktiga och krävande projekt. Alltså motsatsen till det belöningssystem Sjöstedt införde vilket “utbetalas till kulturskapare som på egen hand ökar sina intäkter genom t. ex. Eu-bidrag, biljetter och sponsorer.”

Jag kan exemplifiera:

Att jag vid åttiotre års ålder arbetar något långsammare än för sextio år sedan är fysiologiskt bestämt, fast att jag inte är dement utan har kvar min intellektuella arbetsförmåga torde vara genetiskt. Men vad gör jag då och till vad använder jag inkomstgarantin?

Jag bortser från sådant som artiklar, inledningar och liknande jag arbetar med nu som jag gjort de senaste sextio åren. (Skall t. ex. just till Björnsonfestivalen i Molde för att tala om när det moderna genombrottet i Nordens litteratur och politik bröts.) Tar upp några sådana nu pågående större arbeten vilka delvis möjliggjorts genom denna palmeska garantikonstruktion:
 
Dickens var inte bara författare och journalist, han var en lysande redaktör (conductor kallade han sig) som med järnhand ville styra folkupplysande tidskrifter. Ur de nitton tjocka volymerna Household Words 1850 - 1859 har jag valt ut texter vilka kan ge nutida läsare en riktigare bild av den viktorianska tiden och dess diskussioner. Till detta kommer inledning, namnregister och efterord etc. Detta har tagit ett par år. Texterna håller på att översättas och verket ges ut nästa år.

Till Östasiatiska muséet arbetar jag med min text i katalog till en utställning av den samling populärgrafik och karikatyrer från japansk-kinesiska kriget 1894 Gun Kessle och jag donerat: "Maktens bilder. Japanska träsnitt som propaganda ("Leve Japan. Hundra samlade skratt).

Förbereder utställning och katalog till "När gatan tog mediemakten" Paris 3 september 1870 - 25 maj 1871. (TGP-Mexiko 1936. Paris 1968) Talar om detta till Grafiska Sällskapets hundraårsjubileum på Konstakademien söndagen 14 november klockan 15.

Till Indien arbetar jag med ny inledning och korrigeringar av den nya fjärde upplagan av "India Waits". Håller samtidigt på att färdigställa texten till "Red Star over India. Impressions, Reflections, Discussions and Documentation as the Wretched of the Earth are Rising". "Frontier" i Kolkata har förhandspublicerat två kapitelutkast.

Detta är just sådant som Olof Palme och den dåvarande socialdemokratiska regeringen avsåg när de inrättade denna inkomstgaranti!