Skriv ut denna sida

Därför finns inga Spanienfrivilliga i filmarkiven

3 juli 2013

Jan Myrdal tar upp en aspekt av historieskrivningen om de svenska insatserna för republiken under det spanska inbördeskriget 1936-39 och tackar Kerstin Gustafsson Figueroa för fakta kring den fråga han och andra ställt sig under många år: Varför finns inga filmbilder på de Spanienfrivilliga, och på solidarietsarbetet?

Sammanhanget är Gustafssons nyutkomna bok Farsan, Spanien, kriget och jag som Myrdal betecknar som viktig. Kalle Holmqvist recenserade boken i Aftonbladet 3 juli 2013 och där fanns också Myrdals resonemang nedan.

 

Kerstin Gustafsson Figueroas bok Farsan, Spanien, kriget och jag är viktig. Det behöver man inte känt de personer hon skildrar för att inse. Men i sin bok ger hon också den faktaupplysning som besvarar en fråga jag och många med mig undrat över: Varför finns det så litet bevarat av vad vi i ungdomsarbete och fredsrörelser gjorde och spred då för sextio år sedan och mer? Var finns affischerna från konstnärernas fredskommittéarbete? Själv har jag det nog nu enda bevarade exemplaret av Svenolov Ehréns stora tryck ”Hejda dem!” mot tysk återupprustning. Det är borta nästan allt vi gjorde!

På sidan 186 ger Kerstin Gustafsson Figueroa förklaringen. Hon har letat efter rörliga bilder från solidaritetsrörelsen med den spanska republiken:

”Pressen skrev om de frivilliga, nog måste de ha filmats.

’Javisst’, säger Jan Bergman, ’men några rörliga bilder kommer du inte att hitta.’”

Och så berättar han vad Gardar Sahlberg en gång hade berättat för honom. Gardar hade arbetat på SF med journalfilm, men han kom till Sveriges Television, samtidigt med journalfilmerna:

”’Han kom med på köpet, så att säga. ’Och han berättade hur han en gång, medan han arbetade ute på Filmteknik i Råsunda i Solna, hade sett hur de satt och klippte i gamla journalfilmer. En tjänsteman och en filmklippare satt i ett rum, ’suckarnas sal’, och rensade i historien. Allt som hade med kommunister att göra skulle bort. Det här var efter andra världskrigets slut, under det kalla kriget, och kommunister registrerades och svartlistades. ’Så du kommer inte att hitta en enda Spanienfrivillig i arkiven,’ säger Jan Bergman. ’Jag vet, för jag har letat’.”

Jag minns att jag själv filmades en gång 1938 när jag som Ung Örn samlade pengar för Spanien. Men det är alltså lika borta som det vi gjorde på fyrtiotal och femtiotal. Historien är demokratiskt rensad och tillrättalagd!

♦ Materialet i Aftonbladet här.