Skriv ut denna sida

Den mer än skenbara nazismen

28 juni 2013
Jan Myrdal skrev om den hyllade tyska TV-filmen "Krigets unga hjärtan" i Aftonbladet 28 juni 2913 och instämde i att den är kitsch. Men han fortsätter om nazismen i både Tyskland och Sverige och säger att dess brottslighet var typisk, men också att Frankrikes, Förenta staternas, Storbritanniens och Belgiens folkmord varit och skulle bli ännu värre.

Det tycks endast vara Jens Christian Brandt i Aftonbladet som påpekat att den hyllade tyska TV-filmen ”Krigets unga hjärtan” är kitsch. Ja, den är en politiskt och konstnärligt tafflig remake av den stora filmen från 1964/5 om Hitlerjugend-generationens krig: Joachim Kunerts ”Die Abenteuer des Werner Holt”. DVD finns på tyska Amazon för 9,99 Euro.
 
Werner-HoltL   Die Abenteuer des Werner Holt, 1964/5

Nog kan Magyar Gárda i Ungern, Chrysi Avyi (Gyllene gryning) i Grekland och våra rätt betydelselösa stöveltrampare i visst läge kunna bli blodsbesudlat farliga så som svartskjortor i Italien på tjugotalet och SA i Tyskland kring 1930.

Nordisk ungdom på tidigt fyrtiotal var som Kunerts unga tyskar. De fanns i min klass på Bromma läroverk. Visst var de antisemiter men från bildad borgerliga familjer och de mobbade inte judarna i klassen. Ty de var fostrade av Arne Clementsson och nog var de beredda till såväl inbrott hos Clarté och så småningom hjälpa tyska krigsförbrytare fly till Sydamerika genom Odessa men framförallt skulle de vara svenska grabbar.

Per Olov Sundman var en av dem, men han ljög sig ett anständigt annat jag. Christer Strömholm gjorde det inte. Han förblev i olika roller den kamratskapsledare han fostrats till i Nordisk ungdom. Den grabbigheten gjorde honom till en fotolärare omgiven av troget beundrande elever. Vi kände varandra. Arbetade samman som i ”Myglaren”.

Om hans estetiska syn och hela den politiskt svävande grupp svenska konstnärer, författare och teaterfolk (Ingmar Bergman!) han då ingick i från tidigt fyrtiotal finns en del att skriva om.

Nazismens brottslighet var typisk. Just då var dess – och det kejserliga Japans – folkmord grövre. Men ententens - Frankrikes, Förenta staternas och Storbritanniens (för att inte tala om Belgiens!) - folkmord hade årtiondena dessförinnan varit värre och skulle sedan bli det än mer efter 1945.

Avgörande är det som Ann Morrow Lindbergh suddigt sökte formulera 1940 i den av oss på vår kant då utskällda boken ”The Wave of the Future”. Det som tagit form som nazism var framtidens våg som rullade in mot oss och som inget kunde hindra.

Det var också i Tredje riket de grundsatser och regler som nu förverkligat sig i EU formulerats av dess tongivande ekonomer och samhällsforskare. Det är kärnfrågan att i praktik ta ställning till.

♦ Artikeln i Aftonbladet här.

Relaterade artiklar (efter tagg)