Läs Myrdal på nätet

1 november 2012
Här ligger de kompletta böcker av Jan Myrdal som Projekt Runeberg lagt upp på sin hemsida. Där finns också en kortpresentation av författaren och en verkslista som inte sträcker sig längre än till 1995.

Jan Myrdal läser Ivan Turgenevs Obruten mark, i översättning av Kjell Johansson, och hittar sanningar om såväl dåtid som nutid.

Folket i Bild/Kulturfronts ingress till Jan Myrdals Skriftställning i nr 10-2012.

Svenska Dagbladet tog in Fallet Kalinowski på kultursidan 4 oktober 2012, den artikel av Jan Myrdal som Aftonbladet beställt i samband med Myrdals framträdande 29 september i Aftonbladets monter på bokmässan i Göteborg men sedan lyfte ut i sista stund. SvDs rubrik blev Strindbergs ryska rötter censureras.

Senare samma dag kunde man läsa på SvDs hemsida en förklaring av de nuvarande redaktörerna för Strindbergssällskapets årsbok Strindbergiana: Essän höll inte måttet.

Myrdal fortsätter här nysta sin tråd.

 

Fallet Kalinowski

3 oktober 2012

På bokmässan i Göteborg tog Jan Myrdal återigen upp frågan om August Strindbergs inspirationskällor, de som den officiösa svenska Strindbergsforskningen envist tiger om: Till Fröken Julie och Ett drömspel finns otvetydig grundval i den ryske författaren Nikolaj Tjernysjevskijs roman Vad bör göras? (1863). Detta har den polske Strindbergsöversättaren Mariusz Kalinowski dokumenterat.

I samband med att Jan Myrdal framträdde i Aftonbladets monter på bokmässan skulle tidningens kultursida ha tagit in denna artikel 28 september 2012. Men en redigerare på tidningen ansåg att han bättre än Myrdal kunde skriva "i Myrdals stil" för kultursidans "obildade" läsare. När Myrdal vägrade gå med på denna omskrivna artikel och vidhöll sina formuleringar beslöt tidningen att inte alls ta in den - och "glömde" meddela Myrdal. Svenska Dagbladets kultursida tog in den i stället, 4 oktober 2012.

På denna hemsida finns tidigare Myrdaltexter i denna fråga men här är Myrdals aktuella manus med nya uppgifter i frågan om Strindbergs förhållande till Tjernysjevskijs roman.

Varifrån kommer de sanningar som gäller just nu? Jan Myrdal är inte den förste som svarar på den frågan, men här resonerar han kring den med långa perspektiv. Det handlar om de härskande klasserna, men också skolan, universiteten, de höga akademierna, om Karl Marx, Mao Zedong, August Strindberg.

Det är Myrdals Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr nio, 2012.

Jean Baptiste Bernadotte, svensk och norsk kung från 1818, i Sverige som Karl XIV Johan, lade 1812 med sin utrikespolitik grunden för 200 års fred för Sverige. Jan Myrdal diskuterar vad som skedde med de svensk-ryska förbindelserna efter elva krig. Men nu har svensk utrikespolitik blivit aktivistisk.

En artikel i tidningen Proletären 13 september 2012 med rubriken Svensk utrikespolitik är aktivistisk.

Föredömen

15 augusti 2012

Dagens svenska krigspolitik är ett trendbrott. Den frångår en svensk försiktighetspolitik som infördes för ungefär 200 år sedan när Carl Johan Bernadotte blev kung av Sverige. I traditionen ingår både en fredlig unionsupplösning och att stå vid sidan av under de båda världskrigen, allt gynnsamt för folket.

Detta är Folket i Bild/Kulturfronts ingress i nummer 8/2012 till Jan Myrdals Skriftställning.

Folket i Bild/Kulturfronts Stockholmsavdelning arrangerade Nordiska fredssamtal i Degerfors 3-5 augusti i en 107 år gammal tradition: Vid unionsupplösningen lyckades fredsrörelse och arbetarrörelse förhindra ett svenskt krig mot Norge. Idag gäller krigen andra länder, men både Norge och Sverige är inblandade.

Bland de medverkande fanns Aslak Storaker från norska Bevegelsen for Sosialisme, Marielle Lerand, nestledere i Rødt, Thage G. Peterson, fd forsvarsminister, Maj-Britt Theorin, fd nedrustningsminister, författarna Pål Steigan, Ola Tunander, Sigbert Axelson och Jan Myrdal.

Jan Myrdal skrev i Flamman 12 juli 2012 ett svar till en artikel i Aftonbladet 30 mars. Det handlar om det djupaste personliga som inte är privat, om passionen, den sexuella.

Han citerar sig själv med ”två starka drifter ger livet mening; arbete och kön” och säger att detta är obegripligt för en del.

Här är är texten i Flamman som är en inledning till och den text som var avsedd för Aftonbladet.

Sida 15 av 22