Den härskande klassen skyler sina brott. Det är temat i Jan Myrdals Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 2 2013, där han ger exempel på sådana förvrängningar från Pariskommunen, finländska inbördeskriget och terrorn mot Mau-Mau. Men det finns andra beskrivningar av historiska händelser, från vårt håll, säger Myrdal.

Debatten tycks mig väl anpasslig. Det finns ingen orsak att vara flat inför näthatet.

Visst är det vidrigt. Men just därför  finns inga skäl att hymla som man gör och acceptera det som ohjälplighet. Det behövs inga nya lagar.

Säger Jan Myrdal som själv också har erfarenhet. Men media ville inte ta in nedanstående.

Om bortblandade kort

8 februari 2013
Jan Myrdal svarar 7 februari 2013 Anders Nordström som kritiserat ett tidigare inlägg av Britta Ring, om Ungern, Berlinmuren, Kuba och Syrien i Flamman. Tyvärr finns varken Britta Rings eller Anders Nordströms inlägg på Flammans hemsida.
Nyligen kom Jan Myrdal att läsa i en av sina många böcker, Ett femtiotal. Han fastnade för förordet, en essä om indelningen i litterära, och politiska, decennier. Men sa att de svenska fyrtiotalisterna och femtiotalisterna producerat insnörd och trångbröstat sekteristisk provinsialism.

Boken, Ett femtiotal, är ett tidigt exempel på en typ av bok som kommit att förknippas med Myrdal: Skriftställningar med urval av redan publicerade artiklar i olika ämnen. Här rör det sig naturligtvis om femtiotalet. Den gavs ut med förordet 1972, och sedan 1988 igen.
Det finns människor som blivit alldeles utmattade när de läst Jan Myrdals arbetsplanering för år 2013. "Han är ju 85 år", säger de utmattade. Så här ter sig arbetsplaneringen som Skriftställning i Folket i Bild / Kulturfront, nr 1, 2013.

Läs Freud!

10 december 2012

Jan Myrdal köpte Sigmund Freud första gången tretton år gammal och började läsa honom på allvar som fjortonåring. Det blev sedan Pehr Henrik Törngren som med Striden om Freud från 1936 gav Myrdal en begriplig redovisning av psykoanalysen. Det finns mycket att säga om Freud men han är fortfarande värd att läsas - på rätt sätt, säger Myrdal i Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 12, 2012.

 

Det finns ingen motsättning mellan journalistisk förmåga att blottställa verklighetens konflikter och att vara kommunist. Det är också fullt möjligt att överleva som skriftställare mot strömmen i Sverige - om man är villig att arbeta hårt.

Så lyder Folket i Bild/Kulturfronts ingress till Jan Myrdals Skriftställning i nummer 11, 2012, i november.

Recension: BANGLADESH

9 november 2012
Jan Myrdal recenserade Bosse Kramsjös Bangladesh, på upptäcktsfärd i verkligheten i Folket i Bild/Kulturfront nr 11 2012. "Han skildrar folket i Bangladesh på dess egna villkor", säger Myrdal. "Läs den."
Sida 14 av 22