Jan Myrdal har lagt ut en text på sin blogg med rubriken "Den tjänande antisemitismen". Den var ett svar på en recension 24 juni 2013 i Dagens Nyheter av idéhistorikern Henrik Bachner. Ingressen var "Konstnären Lars Hillersberg ritade utan tvivel antisemitiska bilder – men den delen av hans verk blir ständigt ursäktad. Idéhistorikern Henrik Bachner ser en gammal tradition upprepas".

Dagens Nyheter tog dock inte in Myrdals principiella text om antisemitismen, vilket framgår av inledningen nedan.

Bakom varje seger för det till synes goda lurar onda möjligheter. På 1950- och 60-talen upplevde Jan Myrdal på plats vad officiellt demokratiska statsledare i Väst var ansvariga för i andra delar av världen. Död och tortyr utan större skillnad mot Hitlerväldet.

Detta är Folket i Bild/Kulturfronts ingress till Jan Myrdals Skriftställning i nr sex/sju 2013.

Olle Holmqvist i Arlöv har ställt fyra frågor till Jan Myrdal. De rör rädslan för Sovjetunionen under kalla kriget på 50-talet, Berlinmuren, faran för kapitalism i Kina samt kaptalismen och fattigdomsträsket.

Myrdal har svarat på sin blogg, men text och bild återges även här.

Svar på fyra läsarfrågor

Den klassiska barndomsskildringen i författarens egen inläsning.

25 april 2013 satte sig Jan Myrdal på planet till Paris. 29 april var han tillbaka. Hade träffat gamle vännen Nils Andersson, köpt böcker och mest legat på hotellrummet och läst böcker - förmodligen nio volymer. Orkade inte göra Paris för knänas skull.

Här är reserapporten som är daterad 130430. Den slutar:

"Kommer nog aldrig mer ens till Paris."

Jan Myrdal har lagt ut följande text på Facebook. Han säger att avskedandet av den nyvalde socialdemokratiske partistyrelseledamoten Mustafa Omar är en viktig, principiell fråga, vars olika aspekter bör diskuteras var för sig.

-Juholt drevs att avgå – men Mustafa Omar avsattes i strid mot stadgar och stämmobeslut av den lokala partiledningen, därför att han inte är pro-israel, är en av Myrdals synpunkter.

Nu kan vi fira tioårsminnet av det blodiga västliga ingripandet mot lrak. Därför två bilder som visar det vi bör veta men inte gärna vill tro.

Detta var ingressen i Folket i Bild/Kulturfront till Jan Myrdals skriftställning i nr 4 2013. Tema är frågan: Hur kunde de tyska nazisterna organisera ett folkligt stöd för en extrem folkmordspolitik?

 

Jan Myrdal hyllar William Dalrymples initierade bok om krigen i Afghanistan, Return of a King. Han har läst den indiska utgåvan - boken gavs ut först i Indien, inte i Europa eller Nordamerika, som vanligt.

Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 3 2013.

En dokumentär i Sveriges Radio i början av mars 2013 om  hur CIA på 1950-talet förde ett hemligt propagandakrig i Sverige och övriga västeuropa drogs in och "ska sändas" senare. Existensen av den så kallade Kongressen för Kulturens frihet var känd redan då, för dem som ville veta, skriver Jan Myrdal i sin blogg och ifrågasätter om inte Palmemördarna bör sökas bland de människor som utgjorde - och kanske fortfarande utgör - CIAs paramilitära parallellorganisation Stay Behind.

Han  berör också den "klassiske" publicisten Herbert Tingsten, den märkliga polisinsatsen vid Palmemordet och hur Mexikos stockholmsambassadör reagerade.

Sida 13 av 22