Jan Myrdals litterära pris - Leninpriset och Robespierrepriset

Sällskapet delar varje år ut två kulturpriser: Jan Myrdalbibliotekets stora pris - Leninpriset och Jan Myrdalbibliotekets lilla pris - Robespierrepriset.

Jan Myrdalbibliotekets stora pris ges till en i Sverige verksam "författare eller konstnär som verkar i Jan Myrdals samhällskritiska och upproriska tradition". Prissumman är 100 000 kr. Jan Myrdalbibliotekets lilla pris ska premiera en ung/lovande skribent eller konstnär som arbetar i Jan Myrdals kritiska anda. Prissumman är 10 000 kronor.

Efter önskemål av Jan Myrdal och i samråd med prisernas instiftare Lasse Diding pågår processen att helt skilja priserna från sällskapet och Jan Myrdals namn. Läs allt om detta här. Jan Myrdalsällskapets årsstämma kommer dock även fortsättningsvis att hållas i samband med prisutdelningen i Varberg.