Under rubriken "Den fala Internationella Brottmålsdomstolen" skrev Jan Myrdal sin skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 11 2013.

Den 21:a volymen av Myrdals enmanstidskrift SKRIFTSTÄLLNING har kommit från pressarna. Det är en gedigen samling artiklar och tal från tiden 2008 - 2013.

 

Jan Myrdal minns vännen Lennart Parknäs som nyligen begravdes. Han minns en man som behöll sin integritet och fortsatte att verka för förnuftet oavsett rådande politik. Ett exempel för oss alla.

Så lyder ingressen till Jan Myrdals skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 10 2013 och överrubriken är: En föredömlig arbetande intellektuell.

Jan Myrdal gjorde en historisk exposé över hur propaganda använts för att skapa acceptans för krig, folkmord och massförstörelse, på de Nordiska fredssamtalen i Degerfors 9-11 augusti 2013. Han exemplifierade med Första världskriget. Läs hela texten nedan. Den var Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront i nr nio 2013.

Det var andra året som Nordiska fredssamtalen i Degerfors genomfördes. Här är Myrdals inlägg 2012.

Folket i Bilds hemsida finns videoupptagningar av några andra framträdanden, både 2012 och 2013.

Vem är revolutionär?

15 augusti 2013

Antingen genom att tiga eller genom att aktivt stödja reaktionära, imperialistiska intressen har europeiska revolutionärer trampat snett - då som nu. Granska noga dina vänners ord och gärning.

Det är Folket i Bild/Kulturfronts ingress i nr åtta 2013 till Jan Myrdals Skriftställning.

Till en krönika i Aftonbladet skrev Jan Myrdal en text om hur Sveriges största folkhögskolebibliotek skrotas; det är Brunnsviks bibliotek. Det sker samtidigt som den traditionsrika skolan läggs ned, fast ABF Nordöstra Storstockholm, ägaren, kallar det en flytt till Borlänge, Häggvik och Sollentuna. På brunnsvik.se nämns inte med ett ord någon flytt eller bibliotekets öde.

Myrdal drar paralleller med hanteringen av Hjalmar Brantings bibliotek och med det socialdemokratiska partiets och landets utveckling. Texten fanns i Aftonbladet 27 juli 2013, men inte i tidningens hemsida.

En recension av en aktuell bok blev Jan Myrdals krönika i Aftonbladet 20 juli 2013. Han skriver fem krönikor under lika många veckor där på den plats där semestrande kulturchefen Åsa Linderborg brukar skriva.

Myrdal som dagen dessförinnan fyllde 86 år recenserade nyutkomna A Delicate Truth av John Le Carré, 82 år.

Om den revolutionära kvinnan av folket skriver Jan Myrdal i Aftonbladet 13 juli 2013.

Jan Myrdal skrev för Aftonbladet 6 juli 2013 om kreaturens eftergifter när Han som Bestämmer ryter till och skändar sina lydiga.

Det gäller dagens franska, tyska, österrikiska närstående.

Men Myrdal pekar på Per Albin som ett exempel på att de små också kan säga nej.

Sida 11 av 21